કામરેજ સુગર ફેકટરીમાં ભરતીની જાહેરાત

Shree Kamrej Sugar Recruitment 2022 : Shree Kamrej Division Sahakari Khand Udyog Mandali Limited Recruitment 2022 Apply for Various Vacancies: Shree Kamrej Division Sahakari Khand Udyog Mandali Limited, Surat has published Advertisements in Wakan Various Newspapers. Eligible candidates can send their applications for these jobs through email. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply below.

Comrade Sugar Recruitment

Shree Kamraj Sugar Factory has recently published an advertisement in which this company has recruited for various posts. So any eligible candidate who wants to apply in this recruitment

Comrade Sugar Recruitment – Highlights

જાહેરાત કરનાર સંસ્થાશ્રી કામરેજ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિમિટેડ
પોસ્ટમજુર/કલ્યાણ અધિકારી અને અન્ય પોસ્ટ્સ
જગ્યાઓની સંખ્યા15
નોકરીનો પ્રકારકરાર આધારિત
નોકરીની શ્રેણીસ્નાતકની નોકરી
આવેદન મોડઓફલાઈન
જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખ08 ઓગસ્ટ 2022

Kamrej Sugar Recruitment 2022 Post Details

 • Labor/Welfare Officer
 • Security Officer
 • Boiler Attendant
 • Boiler Fireman
 • Boiler Workman
 • Mill Fitter, Pan Incharge
 • Assistant
 • Evaporator Mate
 • Centrifugal Machine Operator

Educational Qualification

 • Read the official announcement below the useful link.

How to apply?

 • Eligible candidates who meet the criteria as per notification or above details can apply in enclosed prescribed format and send resume, recent passport size photograph, educational qualification, experience certificate and all necessary documents along with application.

Important date

 • Application Process Start Date : 08 August 2022
 • Last date of application : See in official advertisement

Important link

Official announcementClick Here
HomePageClick Here
Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે(Group 1), (Group 2), (Group 3)

Leave a Comment