ગુજરાત નર્સિંગ એડમિશન 2022

Gujarat Nursing Admission 2022 : Gujarat Nursing Admission 2022 – Bsc – ANM & GNM Admission 2022 : Gujarat Admission Committee for Professional Medical Educational Courses (ACPMEC) offers B.Sc Nursing, Physiotherapist, ANM, GNM Orthotics and Prosthetics, Naturopathy, Optometry and Occupational Therapy. Course, Nursing GNM, ANM Admission 2022 : Gujarat ANM Admission 2022 | Gujarat GNM Admission 2022 | Gujarat B.Sc Nursing Admission 2022 | www.medadmgujarat.org | Gujarat ANM Admission Merit List 2022 | Gujarat GNM Admission Merit List 2022 | Gujarat B.Sc Admission Merit List 2022

ગુજરાત નર્સિંગ એડમિશન 2022

સંસ્થા નુ નામગુજરાત એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ મેડિકલ એજ્યુકેશનલ કોર્સ (ACPMEC)
પ્રવેશ નામગુજરાત B.Sc. નર્સિંગ પ્રવેશ 2022
હેઠળ પ્રવેશતબીબી વ્યવસાયિક શિક્ષણ અભ્યાસક્રમો ગુજરાત સરકાર
અન્ય અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છેફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, ANM, GNM ઓર્થોટિક્સ અને પ્રોસ્થેટિક્સ, નેચરોપેથી, ઓપ્ટોમેટ્રી અને વ્યવસાયિક ઉપચાર અભ્યાસક્રમો
પ્રવેશ સંસ્થાસમગ્ર ગુજરાત B.Sc. નર્સિંગ સરકારી અને ખાનગી કોલેજ
માટે પ્રવેશ12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ
ઑનલાઇન પિન પ્રારંભ તારીખ25/08/2022
ઓનલાઈન પિન છેલ્લી તારીખ05/09/2022
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન અને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ તારીખ25/08/2022 થી 05/09/2022 સુધી
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઇટmedadmgujarat.org

B.Sc Nursing Admission Gujarat 2022 – Eligibility for

 • Applicants must check the admission criteria for B.Sc. Nursing Admission for Government College and Other Institute in Gujarat. Main points of B.Sc. Nursing admission eligibility is given below.
 • Applicants must have passed their 12th and 10th with any recognized state and central board of India.
 • Student should have passed 12th with Science and having Biology, Chemistry, Physics and Mathematics students can also apply online for many courses.
 • Admission will be based on academic record and entrance examination.
 • Applicants must provide all the documents and records asked by the authorized officer as per date.

ગુજરાત GNM ANM પ્રવેશ 2022 માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ વગેરે.
 • આઈડી પ્રૂફ જેમ કે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે.
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • અક્ષર પ્રમાણપત્ર
 • ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર
 • 10મી માર્કશીટ
 • 12મી માર્કશીટ
 • ટ્રાન્સફર પ્રમાણપત્ર
 • રમતગમતનું પ્રમાણપત્ર
 • સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર

મહત્વની તારીખ ગુજરાત જીએનએમ પ્રવેશ 2022

પ્રવેશ સૂચના પ્રકાશિત તારીખ: 21 ઓગસ્ટ 2022
ઑનલાઇન પિન પ્રારંભ તારીખ: 25 ઓગસ્ટ 2022
ઑનલાઇન પિન છેલ્લી તારીખ: 05 સપ્ટેમ્બર 2022
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન અને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ તારીખ: 25/08/2022 થી 05/09/2022 સુધી
દસ્તાવેજ ચકાસણી તારીખ: 26/08/2022 થી 06/09/2022 સુધી

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ACMPEC પોર્ટલhttps://www.medadmgujarat.org
ગુજરાત Bsc નર્સિંગ નોટિફિકેશન 2022અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment