ગુજરાત 108 GVK EMRI ભરતી 2022 – મેડિકલ ઓફિસર

108 GVK EMRI ભરતી 2022: GVK ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, GVK EMRI એ સરકારી છે. તેઓએ મેડિકલ ઓફિસર ભરતી માટે અખબારમાં એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે અને ઉપરની પોસ્ટ ભરવા માટે GVK એમરી વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ 2022 ગોઠવ્યો છે. BAMS/BHMS પૂર્ણ કરેલ ઉમેદવારો ગુજરાતમાં GVK EMRI 108 નોકરી મેળવવા માટે લાયક છે. અન્ય માહિતીનો ઉલ્લેખ નીચે અથવા જાહેરાતમાં કરવામાં આવ્યો છે.

GVK EMRI ભરતી 2022

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડજીવીકે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
સૂચના નં.
પોસ્ટમેડિકલ ઓફિસર
ખાલી જગ્યાઓ
જોબ સ્થાનઅમદાવાદ
જોબનો પ્રકાર108 નોકરીઓ
એપ્લિકેશન મોડઈન્ટરવ્યુ

ગુજરાતમાં 2022 માં GVK EMRI 108 નોકરી

GVK EMRI 108 નોકરીઓની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, GVK EMRI પગાર, અરજી ફી, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે નીચે આપેલ છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

જાહેરાત તારીખ 21-8-2022
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ22-8-2022 10 થી 2

GVK EMRI ખાલી જગ્યા 2022 વિગતો

 • મેડિકલ ઓફિસર

યોગ્યતાના માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • BHMS/ BAMS

GVK EMRI પગાર/પે સ્કેલ

 • નિયમો મુજબ. અથવા લાયકાત મુજબ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યુ

અરજી ફી

 • કોઈ અરજી ફી નથી.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો મૂળ અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
 • સરનામું: જાહેરાત પર અથવા નીચે આપેલ

સરનામું

 • સુરત- ૧૦૮ ઓફિસ, જુની સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધી ગાર્ડન, ચોક બજાર સુરત.
 • રાજકોટ : ૧૦૮ ઓફિસ, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ નજીક, રાજકોટ
 • વડોદરા -૧૦૮ ઓફિસ, કલેકટર ઓફિસ કમ્પાઉન્ડ, ઈમરજંસી રિસ્પોન્સ સેન્ટર, લાલ કોથી ચાર રસ્તા ,વડોદરા
 • પંચમહાલ-૧૦૮ ઓફિસ, કલેકટર કચેરીની સામે, ડિઝાસ્ટર ઓફિસ ગોધરા, પંચમહાલ
 • વલસાડઃ 180 ઓફિસ બ્લોક ન. 2 ટ્રોમા સેન્ટર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સિવિલ હોસ્પિટલ વલસાડ
 • ભાવનગરઃ 180 એમ્બ્યુલન્સ ઓફિસ સર ટી હોસ્પિટલ ભાવનગર
 • કચ્છ: 108 ઓફિસ રામબાગ ગોવરમેન્ટ હોસ્પિટલ આદિપૂર , ગાંધીધામ, કચ્છ.
 • સાબરકાંઠા: 180 ઓફિસ સિવિલ હોસ્પિટલ પોલિટેકનિક રોડ હિમંતનગર સાબરકાંઠા.
 • જૂનાગઢ-૧૦૮ ઓફિસ, જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત ગેસ્ટ હાઉસ, ગીતા લોજની સામે, જુનાગઢ.
 • અમદાવાદ- જીવીકે ઈમરજન્સી મેનેજમેન્ટ & રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, ગુજરાત ૧૦૮ ઈમરજન્સી મેનેજમેન્ટ સેન્ટર, નરોડા-કઠવાડા રોડ નરોડા, અમદાવાદ.

GVK EMRI ભરતી મહત્વની લિંક્સ

Official AdvertisementDownload
Official WebsiteCheck Here
Whatsapp Group Group1 (New) | Group2 | Group3

Leave a Comment