ગુજરાત CID ક્રાઈમ વિભાગ ભરતી 2022 | ટેકનિકલ નિષ્ણાત નોકરીઓ

પોલીસ મહાનિર્દેશકની કચેરી, CID ક્રાઈમ અને રેલવે, ગાંધીનગર દ્વારા ટેકનિકલ નિષ્ણાતની ખાલી જગ્યા માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. પોલીસ વિભાગમાં 1 વર્ષ માટે કરારના આધારે ટેકનિકલ નિષ્ણાતની જગ્યા ભરવા માટે અરજી મંગાવવામાં આવે છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલા ગુજરાત CID ક્રાઈમ વિભાગ ભરતી 2022 માટે તેમની અરજી મોકલી શકે છે.

ગુજરાત CID ક્રાઈમ વિભાગ ભરતી 2022

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડપોલીસ મહાનિર્દેશકની કચેરી, CID ક્રાઈમ અને રેલવે, ગાંધીનગર
સૂચના નં.
પોસ્ટટેકનિકલ એક્સપર્ટ
ખાલી જગ્યાઓ35
જોબ સ્થાનગુજરાતનું ગાંધીનગર
જોબનો પ્રકારકોન્ટ્રાક્ટ પર સરકારી નોકરી
એપ્લિકેશન મોડઑફલાઇન

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

શરૂઆતની તારીખ30-8-2022
છેલ્લી તારીખ9-9-2022

ખાલી જગ્યા વિગતો

  • ટેકનિકલ એક્સપર્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • M.Sc IT સુરક્ષા/સાયબર સુરક્ષા/BE/B.Tech in E & C/B.E અથવા B.Tech in Computer Engineer/Information Communication & Technology
  • 2 વર્ષનો અનુભવ
  • CCC+ / કમ્પ્યુટર જ્ઞાન

પગાર

  • રૂ. 25,000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઈન્ટરવ્યુ

અરજી ફી

  • કોઈ અરજી ફી નથી.

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે મોકલે.
  • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ.

નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સૂચનાડાઉનલોડ કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં તપાસો

Leave a Comment