ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Apply for Children’s University Gandhinagar Recruitment 2022 Account and Other Posts: Children’s University Gandhinagar Recruitment 2022 news has been released for Account Auditor and other posts. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply below.

Children University Gandhinagar Recruitment

Children University Gandhinagar has recently published an advertisement in which this university has announced the recruitment of Assistant Registrar and various posts. So for this advertisement all the information for any eligible candidate who wants to apply is given below.

ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી ગાંધીનગર
જાહેરાત ક્રમાંક
પોસ્ટવિવિધ
આવેદન મોડઓનલાઈન
નોકારીનો પ્રકારકરાર આધારિત
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ13/08/2022
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ23/08/2022

પોસ્ટ

 • મદદનીશ રજીસ્ટ્રાર
 • એકાઉન્ટ ઓડિટર
 • PA થી VC
 • PA થી રજીસ્ટ્રાર
 • ગ્રાફિક ડિઝાઇનર
 • તપોવન કાઉન્સેલર
 • સિસ્ટમ મેનેજર કમ એનાલિસ્ટ
 • પુસ્તકાલય મદદનીશ
 • ચિત્રકાર
 • વહીવટી મદદનીશ
 • રિસેપ્શનિસ્ટ
 • કારકુની મદદનીશ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • લાયકાત પોસ્ટ મુજબ અલગ છે
 • લાયકાત વધુ વિગતો વાંચો સૂચના માટે.

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

 • લાયકાત મુજબ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યુ આધારિત

ઉમર મર્યાદા

 • ઉમેદવારો કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

How to apply?

 • Eligible candidates who are fulfilling the criteria as per the notification or above details can apply in the enclosed prescribed format and send their bio-data, recent passport size photograph, educational qualification, experience certificate and copies of all required documents. application

સરનામું: ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ શિક્ષણ સંકુલ, Chh-5 ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી સર્કલ પાસે, સેક્ટર-20 ગાંધીનગર (ગુજરાત)-382021 હશે.

Important date

 • Application Process Start Date : 13/08/2022
 • Last Date to Apply : 23/08/2022

Important link

Official announcementClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment