ટપાલ વિભાગ વડોદરામાં લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટની ભરતી

India Post Department Vadodara Branch has recently published the invited application for Postal Life Insurance Agent Recruitment 2022. Eligible candidates must read the official notification and then apply.

ટપાલ વિભાગ ભરતી

જાહેરાત કરનારટપાલ વિભાગ વડોદરા
પોસ્ટનું નામલાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ
અરજી પ્રક્રિયાઓફલાઈન
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ12-09-2022

પોસ્ટ વિભાગ વડોદરા શૈક્ષણિક લાયકાત

  • 10મું પાસ અથવા તેની સમકક્ષ (કેન્દ્ર / રાજ્ય સરકાર માન્ય પરીક્ષા)
  • વીમા ઉત્પાદનના વેચાણનો અનુભવ અને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન.
  • વડોદરા જિલ્લાના ઉમેદવારોને પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવે છે.

ઉંમર મર્યાદા

  • 18 થી 50 વર્ષ

નોંધ: વધુ વિગતો, નિયમો, શરતો માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો અને પછી અરજી કરો.

આ પણ વાંચો: ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો ભરતી 2022, 766 ACIO, JIO અને અન્ય પોસ્ટ માટે અરજી કરો

સિલેકશન પ્રોસેસ

  • સ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

ઇન્ટરવ્યુ તારીખ

  • 12-09-2022 (સોમવાર)
  • સમય: 10:30 થી 01:30

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાતઅહી જુઓ
હોમપેજઅહી જુઓ

Leave a Comment