પ્રાદેશિક કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસ ગાંધીનગર ભરતી 2022 સલાહકારની ખાલી જગ્યા માટે

પ્રાદેશિક કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસ ગાંધીનગર દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટના આધારે કન્સલ્ટન્ટની ખાલી જગ્યા માટે ભરતીના સમાચાર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. ME/M.Tech પૂર્ણ કરેલ જોબ સીકર્સ પાસે ગાંધીનગરમાં કોન્ટ્રાક્ટના આધારે સરકારી નોકરી મેળવવાની મોટી તક છે.

પ્રાદેશિક કમિશનર નગરપાલિકા કચેરી ગાંધીનગર ભરતી 2022 ની ટૂંકી વિગતો

જોબ ઓર્ગેનાઈઝેશનનું નામપ્રાદેશિક કમિશનર નગરપાલિકા કચેરી ગાંધીનગર
જાહેરાત નંબર
પોસ્ટનું નામસલાહકાર
ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા1
નોકરીઓનો પ્રકારકરાર
નોકરી ની શ્રેણીએન્જિનિયરિંગ
જોબ સ્થાનગાંધીનગર
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઑફલાઇન
પોસ્ટ તારીખ પ્રકાશિત20-8-2022

પ્રાદેશિક કમિશનર નગરપાલિકા કચેરી ગાંધીનગર ભરતી 2022

જોબ વિગતો
  • SWM કન્સલ્ટન્ટ
પાત્રતા માપદંડ વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • M.E/ M.Tech in Environment
  • કોમ્પ્યુટર નોલેજ
  • 5 વર્ષનો અનુભવ

ઉંમર મર્યાદા

  • મહત્તમ 40 વર્ષ
પગાર માહિતી
  • Rs. 40,000/-
પસંદગી પ્રક્રિયા
  • ઈન્ટરવ્યુ
અરજી કરવાનાં પગલાં
  • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરી રહ્યાં છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ મોકલી શકે છે. અરજી
  • જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત સરનામું.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત અથવા સૂચના સાથે અરજી કરતા પહેલા ઉપરોક્ત વિગતો તપાસો અને તેની પુષ્ટિ કરો.

છેલ્લી તારીખ1-9-2022
મહત્વપૂર્ણ લિંક

Leave a Comment