બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ikhedut પોર્ટલ પરની તમામ યોજનાઓની યાદી

Different schemes are run by Gujarat government for different categories. Various schemes run online portal. Like schemes run on ikhedut portal for farmers, E Samaj Kalyan runs for social welfare schemes.Furthermore various village industry schemes run on e-kutirportal. Today through this article we will provide information about the list of horticulture department schemes launched recently on ikhedut.

Horticulture Scheme Gujarat 2022

Name of Articleબાગાયતી યોજનાઓની યાદી 2022
Objective of Horticulture Departmentબાગાયતી પાકનું વાવેતર વધારવાના હેતુથી સાધન સહાય
Department Nameકૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત
Type of applyOnline
Official websitehttps://ikhedut.gujarat.gov.in/
Last date to apply31 જુલાઈ 2022

List of horticultural schemes

ક્રમઘટકનું નામ
1અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો
2અનાનસ (ટીસ્યુ)
3અન્ય સુગંધિત પાકો
4ઉત્પાદન એકમ
5ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય
6કમલમ ફળ (ડ્રેગનફ્રૂટ) ના વાવેતર માટે સહાયનો કાર્યક્રમ
7કંદ ફૂલો
8કંમ્પોસ્ટ બનાવવા માટેનો એકમ
9કેળ (ટીસ્યુ)
10કોલ્ડ ચેઇન ના ટેકનોલોજી ઇન્ડકશન અને આધુનિકીકરણ માટે
11કોલ્ડ ચેઇન મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ
12કોલ્ડ ચેઇનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે
13કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ )
14કોલ્ડ્ રૂમ (સ્ટેગીંગ) (ક્ષમતા ૩૦ મે. ટન)
15ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો-આંબા, જામફળ, દાડમ, લીંબુ માટે
ક્રમબાગાયતી યોજનાનું નામ
16ચાલુ ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.નું સ્ટ્રેન્ધનીંગ
17છુટા ફૂલો
18જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/ નવસર્જન કેનોપી મેનેજમેન્ટ સાથે
19ટીસ્યુકલ્ચર ખારેકની ખેતીમાં સહાય
20ટુલ્સ,ઇકવીપેમન્ટ, શોર્ટીગ/ગ્રેડીંગના સાધનો,પીએચએમના સાધનો (વજનકાંટા, પેકીંગ મટીરીયલ્સવ, શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ મશીનરી જેવા સાધનો સાથે પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ)
21ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર (૩૫BHP થી વધુ)/ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર
22ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર(૨૦ BHP થી ઓછા)
23દાંડી ફૂલો (કટ ફલાવર્સ)
24નવી ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.ની સ્થાપના
25નાની નર્સરી (૧ હે.)
26નેટહાઉસ -નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે
27પપૈયા
28પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૨-૧૬લી. ક્ષમતા)
29પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૬ લી. થી વધુ ક્ષમતા)
30પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૮-૧૨ લી. ક્ષમતા)
31પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા કાર્નેશન અને જર્બેરાના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટે
32પોલીહાઉસ (નેચરલી વેન્ટીલેટેડ)-નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે
33પોલીહાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે
34પ્રાઇમરી/ મોબાઇલ/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ
35પ્રી કૂલીંગ યુનિટ (ક્ષમતા ૬ ટન)
36પ્લગ નર્સરી
37પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ)
38પ્લાસ્ટીક આવરણ (મલ્ચીંગ)
39પ્લાસ્ટીક મલ્ચ લેઇંગ મશીન
40ફળપાક પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય
41ફળપાકના વાવેતર(ડાંગ જિલ્લા માટે- HRT-10)
42ફળપાકો જેવા કે દ્વાક્ષ, કીવી, પેશન ફ્રૂટ વિગેરે
43ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય (વનબંધુ)
44ફંક્શનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (કલેકશન, શોર્ટીંગ /ગ્રેડીંગ,પેકીંગ એકમો વગેરે તેમજ ગુણવતા નિયંત્રણ /પૃથ્થયકરણ પ્રયોગશાળા )
45બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય
46બાગાયતી પાકના પોસેસીંગના નવા યુનિટ માટે સહાય
47બાયો કંટ્રોલ લેબોરેટરીની સ્થા૫ના
48મહિલા તાલીમાર્થીઓને વૃતીકા (સ્ટાઇપેંડ)
49મેન્યુઅલ સ્પ્રેયર – નેપસેક/ ફૂટ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર
50રાઇપનીંગ ચેમ્બર (ક્ષમતા મહત્તમ ૩૦૦ મે.ટન)
51રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વેહીકલ
52લીફટીસ્યુ એનાલીસીસ લેબોરેટરીની સ્થા૫ના
53લો કોસ્ટ પ્રિઝર્વેશન યુનિટ
54વધુ ખેતી ખર્ચવાળા ફળ પાકો સિવાયના ફળપાકો
55વધુ ખેતી ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો (પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી વિગેરે)
56સંકલિત કોલ્ડ ચેઇન સપ્લાય સીસ્ટમ
57સ્ટ્રોબેરી
58સ્પાન મેકીંગ યુનિટ
59સ્વયં સંચાલિત બાગાયત મશીનરી
60હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય

બાગાયતી યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા

Under Krushi Sahay Yojana Gujarat 2022 the eligibility of the beneficiaries to avail the benefits of this scheme is determined. Following are the eligibility criteria for availing horticulture schemes.

 • ગુજરાત રાજ્યનો ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • નાના, સિમાંત, મહિલા, અનુસુચિત જાતિ,અનુસૂચિત જન જાતિ,સામાન્ય અને અન્ય ખેડૂત લાભાર્થીઓને આ યોજનાઓને લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ આ યોજનાનો લાભ લેવા I khedut portal પરથી Online Arji કરવાની હોય છે.

બાગાયતી યોજનાનો લાભ લેવા માટેના આધાર પુરાવા

IKhedoot portal has been created to provide benefits of Khedoot Yojana to the farmers of Gujarat. In which online forms of various farmer schemes are filled. Following documents are required to avail the scheme of Horticulture Department and fill the online form.

 • ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12
 • એસ.સી. જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 • એસ.ટી. જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • ખેડૂત લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો
 • મોબાઈલ નંબર
 • બેંક ખાતાની પાસબુક

યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

To avail the horticulture schemes one has to apply online on the i-Khedut portal. Online application from I kedut has to be done to avail this subsidy scheme. Farmers can apply online from VCE from their Gram Panchayat. Farmers themselves can apply online at home. So let’s get its detailed information.

 • ખેડૂત ભાઈએ સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedut’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ગુગલ સર્ચ પરિણામમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત યોજના વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “બાગાયતી યોજના” ખોલવીની રહેશે.
 • જેમાં “બાગાયતી યોજના” ખોલ્યા બાદ વર્ષ-2022-23 ની કુલ 60 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં તમારે જરૂરિયાત મુજબની યોજનાની સામે ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થીએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂત Online Application Form માં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન એપ્લિકેશન એક વાર કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • છેલ્લે,ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

Important link

official siteClick Here

Leave a Comment