બોમ્બે માર્કેટ આર્ટ સિલ્ક કો-ઓપરેટિવ ભરતી 2022 | ગ્રેજ્યુએટ પછી સુરતમાં કારકુનની નોકરી

બોમ્બે માર્કેટ આર્ટ સિલ્ક કો-ઓપરેટિવએ નોકરીની જાહેરાત બહાર પાડી છે. સુરતમાં કારકુનની નોકરી ખાનગી કે કોન્ટ્રાક્ટના આધારે. જોબ સીકર્સ 7 દિવસની અંદર તેમની અરજી મોકલી શકે છે. વધુ માહિતી નીચે આપવામાં આવી છે.

જોબ ઓર્ગેનાઈઝેશનનું નામબોમ્બે માર્કેટ આર્ટ સિલ્ક કો-ઓપરેટિવ
જાહેરાત નંબર
પોસ્ટનું નામકારકુન
ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા
નોકરીઓનો પ્રકારખાનગી અથવા કરાર આધાર
શૈક્ષણિક લાયકાતસ્નાતક ગુજરાતી/હિન્દી/અંગ્રેજી જ્ઞાન
અનુભવ3-4 વર્ષનો અનુભવ
ઉંમર મર્યાદામહત્તમ 50 વર્ષ
જોબ સ્થાનસુરત
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઑફલાઇન
પોસ્ટ તારીખ પ્રકાશિત23-8-2022

Leave a Comment