ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આજ સુધીની સૌથી મોટી ભરતી

Indian Post Department Recruitment 2022: India Post has released the application for Postman Mail Guard and other posts in India in which Indian citizens can get the job by applying for this job. Any persons who are interested for this scheme can download the recruitment notification from the official website of India Post.

Indian Post Department Recruitment

A total of 98,83 vacancies have been released by India Post. This post is sanctioned only in 23 circle vacancies. Here the candidates will be found to be academically qualified and will be eligible to get the benefit of this recruitment after checking the cut off and other details.

Indian Post Department Recruitment

સંસ્થા નુ નામપોસ્ટ વિભાગ, સંચાર મંત્રાલય
પોસ્ટ નામોપોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ, મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ
પોસ્ટની સંખ્યા98083 પોસ્ટ્સ
એપ્લિકેશન સમાપ્તિ તારીખ17મી સપ્ટેમ્બર 2022
જોબ સ્થાનસમગ્ર ભારતમાં
સત્તાવાર સાઇટwww.indiapost.gov.in

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

પોસ્ટજગ્યાઓ
પોસ્ટમેન:59099 પોસ્ટ્સ
મેઇલગાર્ડ:1445 પોસ્ટ્સ
મલ્ટી-ટાસ્કિંગ(MTS):37539 પોસ્ટ્સ
કુલ જગ્યાઓ98083

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ભારતીય પોસ્ટ વિભાગની પ્રસ્તુત ભરતીની શૈક્ષણિક લાયકાત 10 પાસ રાખેલ છે.

ઉમર મર્યાદા

  • આ પોસ્ટ ભરતીમાં લાભ લેવા માટે ઉમેદવારોની ઉમર 18 વર્ષથી 32 વર્ષની હોવી જોઈએ

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • પોસ્ટ મુજબ (પગાર ધોરણ વિષે વધુ માહિતી મેળવવા માટે કૃપા કરીને નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.)

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 17 સપ્ટેમ્બર 2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here
Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે (Group 1), (Group 2), (Group 3)

Leave a Comment