સાબર ડેરીમાં ભરતી

Saber Dairy Recruitment Notification for Various Vacancies: Saber Dairy has released recruitment for Trainee Senior Officer, Trainee Technician, Trainee Boiler Attendant, and various other posts. All information related to this recruitment like educational qualification, age limit, pay scale, etc. is given below.

Saber Dairy Recruitment

Saber Dairy has recently announced recruitment so any eligible candidate who wants to apply for this recruitment is given below all the useful information.

સાબર ડેરી ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામસાબર ડેરી
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળગુજરાત / ઇન્ડીયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ16.09.2022
અધિકૃત સાઈટhttp://www.sabardairy.org/

પોસ્ટ

  • તાલીમાર્થી વરિષ્ઠ અધિકારી
  • તાલીમાર્થી ટેકનિશિયન
  • તાલીમાર્થી બોઈલર એટેન્ડન્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

  • ન્યુનતમ : 18 વર્ષ
  • મહતમ : 32 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • પ્રસ્તુત જાહેરાતમાં ઉમેદવારની પસંદગી જાહેરાતમાં જણાવ્યા મુજબ થશે

આ પણ વાંચો: ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી માં વિવધ જ્ગ્યાયો માટે ભરતી ની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 16.09.2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment