ભારતીય ડાક વિભાગમા ભરતીઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 : ઈન્ડિયા પોસ્ટની અરજી વર્ષ 2022 માટે ગ્રૂપ સીની પોસ્ટ માટે પાત્ર ભારતીય નાગરિક પાસેથી આમંત્રિત કરવામાં આવી છે, જેમ કે મિકેનિક, ઈલેક્ટ્રિશિયન, ટિન્સમિથ અને અપહોલ્સ્ટર ભરતી 2022, લાયક ઉમેદવારો 09.01.2023 પહેલાં અરજી કરે છે, ભારત વિશે વધુ વિગતો માટે. ભારતી 2022 લેખ નીચે આપેલ છે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાઇ અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામભારતીય ડાક વિભાગ
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ09.01.2023
નોકરી સ્થળભારતમાં ગમે ત્યાં
નોકરીનો પ્રકારસરકારી

પોસ્ટ

 • એમ.વી. મિકેનિક : 04
 • એમ.વી. ઇલેક્ટ્રિશિયન : 01
 • કોપર અને ટિન્સમિથ : 01
 • અપહોલ્સ્ટર : 01

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ તકનીકી સંસ્થા તરફથી સંબંધિત વેપારમાં પ્રમાણપત્ર. અથવા સંબંધિત વેપારમાં એક વર્ષના અનુભવ સાથે આઠમા ધોરણ પાસ.
 • જે ઉમેદવારો M.V મિકેનિકના વેપાર માટે અરજી કરે છે તેમની પાસે કોઈપણ વાહન ચલાવવા માટે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ (HMV) હોવું જોઈએ જેથી તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે.

ઉમર મર્યાદા

 • ઉંમર છૂટછાટ માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.
 • UR અને EWS માટે 01.07.2022 ના રોજ 18 થી 30 વર્ષ, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ સૂચનાઓ અથવા આદેશો અનુસાર 40 વર્ષ સુધીના સરકારી કર્મચારીઓ માટે.

પગાર ધોરણ

 • રૂ. 19,900 થી 63,200 (7મા CPC + સ્વીકાર્ય ભથ્થાઓ મુજબ પગાર મેટ્રિક્સમાં સ્તર 2.

અરજી ફી

 • અરજી પત્રક સાથે રૂ.100/-નો ભારતીય પોસ્ટલ ઓર્ડર અથવા કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસમાં લેવાની યુસીઆર રસીદ અરજી ફી સાથે જોડાયેલ હોવી જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઇંટરવ્યૂ આધારિત

અરજી કઇ રીતે કરવી?

ઉમેદવાર દ્વારા નિયત ફોર્મેટમાં સાદા કાગળ પર અરજી અંગ્રેજી / હિન્દી / તમિલમાં યોગ્ય રીતે અને સંપૂર્ણ રીતે, ઉમેદવાર દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલી હોવી જોઈએ.

 • સરનામું : વેપારમાં કુશળ કારીગરની પોસ્ટ માટે અરજી__” અને તે સિનિયર મેનેજર (JAG), મેલ મોટર સર્વિસ, નં.37, ગ્રીમ્સ રોડ, ચેન્નાઈ – 600006″ને સંબોધિત કરવી જોઈએ અને માત્ર સ્પીડ પોસ્ટ/રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવી જોઈએ. .

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 09.01.2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment