કામધેનુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

Kamdhenu University Recruitment 2022: Advertisement for the post of Senior Research Fellow at Kamdhenu University. Candidates are advised to read the below-mentioned details and eligibility criteria for this vacancy. Candidates must check their eligibility i.e. educational qualification, age limit, experience and etc. Eligible candidates can submit their applications directly before 26 September 2022. Details of which are given below.

કંપની : કામધેનુ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર
પોસ્ટનું નામ :વરિષ્ઠ સંશોધન ફેલો
શિક્ષણની આવશ્યકતા :MVSC
જોબ સ્થાન :જુનાગઢ
અનુભવ :ફ્રેશર
પગાર :31000 – 35000 (પ્રતિ મહિને)
ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ :6-10-2022

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • MVSC

પગાર ધોરણ

  • 31000 – 35000 (દર મહિને)

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત કસોટી/વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ/મેડિકલ ટેસ્ટ/વોકિન ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે. એકવાર ઉમેદવારની પસંદગી થઈ જાય પછી તેમને કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં વરિષ્ઠ સંશોધન ફેલો તરીકે મૂકવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને કામધેનુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022 સૂચના માટે શોધો. કામધેનુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022 સંબંધિત તમામ વિગતો સત્તાવાર સૂચનામાંથી તપાસો.

સક્રિય યાદી

બોર્ડનું નામપોસ્ટનું નામછેલ્લી તારીખ
કામધેનુ યુનિવર્સિટીરિસર્ચ ફેલો6-10-2022
કામધેનુ યુનિવર્સિટીJRF6-10-2022

Leave a Comment