રાજહંસ સિનેમામાં ભરતી 2022

રાજહંસ સિનેમાની ભરતી 2022: રાજહંસ (દેસાઈ-જૈન) ગ્રૂપ એ રિયલ્ટી, કન્ફેક્શનરી, એન્ટરટેઈનમેન્ટ, ઈ-કોમર્સ, ટેક્સટાઈલ અને હોસ્પિટાલિટીમાં બિઝનેસ ઓપરેશન્સ સાથે ગુજરાતમાં સુરત ખાતે મુખ્યમથક ધરાવતું સૌથી ઝડપથી વિકસતું જૂથ છે. ગ્રુપ I. રાજહંસ સિનેવર્લ્ડ પ્રા. લિ.ની એન્ટરટેઇનમેન્ટ વિંગ. લિમિટેડ સમગ્ર ભારતમાં વિશાળ વિસ્તરણ પર નજર રાખી રહી છે. અમારી સેવાઓમાં મૂલ્ય ઉમેરવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે, ભારતની અગ્રણી સિનેમા શૃંખલાઓમાંની એક, રાજહંસ સિનેમા એવા ગતિશીલ ઉમેદવારોની શોધમાં છે કે જેઓ માત્ર ફિલ્મો કરતાં સિનેમાઘરો જોઈ શકે.

રાજહંસ સિનેમા જોબ 2022

રાજહંસ સિનેમાસ ભરૂચ નોકરી

 • યુનિટ મેનેજર: 1 નં.
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર: 1 નં.
 • ફરજ અધિકારી: 1 નં.
 • સ્ટોરકીપર: 1 નં.
 • ટીમ લીડર (ઓપરેશન): 3 નંબર.
 • ટીમ લીડર (જાળવણી): 1 નંબર.
 • જાળવણી સહયોગી: 2 નંગ.
 • પ્રોજેક્શનિસ્ટ એસોસિયેટ: 3 નંબર.
 • સહયોગીઓ: 19 નંબર.

રાજહંસ સિનેમાસ સુરત (વરાછા) નોકરી

 • યુનિટ મેનેજર: 1 નં.
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર: 1 નં.
 • ફરજ અધિકારી: 1 નં.
 • સ્ટોરકીપર: 1 નં.
 • ટીમ લીડર – ઓપરેશન્સ: 3 નંબર.
 • ટીમ લીડર – જાળવણી: 1 નંબર.
 • જાળવણી – સહયોગી: 2 સંખ્યા.
 • પ્રોજેક્શનિસ્ટ એસોસિયેટ: 3 નંબર.
 • સહયોગીઓ: 22 ​​સંખ્યા.

રાજહંસ સિનેમાસ સુરત (વેલંજા) નોકરી

 • યુનિટ મેનેજર: 1 નં.
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર: 1 નં.
 • ફરજ અધિકારી: 1 નં.
 • સ્ટોરકીપર: 1 નં.
 • ટીમ લીડર – ઓપરેશન્સ: 3 નંબર.
 • ટીમ લીડર – જાળવણી: 1 નંબર.
 • જાળવણી – સહયોગી: 3 સંખ્યા.
 • પ્રોજેક્શનિસ્ટ – સહયોગી: 3 નંબર.
 • સહયોગીઓ: 22 ​​સંખ્યા.

રાજહંસ સિનેમા વ્યારા જોબ

 • યુનિટ મેનેજર: 1 નં.
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર: 1 નં.
 • ફરજ અધિકારી: 1 નં.
 • સ્ટોરકીપર: 1 નં.
 • ટીમ લીડર – કામગીરી: 2 સંખ્યા.
 • ટીમ લીડર – જાળવણી: 1 નંબર.
 • જાળવણી – સહયોગી: 2 સંખ્યા.
 • પ્રોજેક્શનિસ્ટ – સહયોગી: 3 નંબર.
 • સહયોગીઓ: 16 સંખ્યા.

સ્થાન

 • ભરૂચ: રાજહંસ સિનેમા, ગોલ્ડન સ્ક્વેર મોલ, ગોલ્ડન સ્ક્વેર, ડી-માર્ટ પાસે, એબીસી સર્કલ, ભોલાવ, ભરૂચ-392012
 • વરાછા: રાજહંસ સિનેમા, રાજમહેલ એસી મોલ, મુક્તિધામ સોસાયટી, વિધેય નગર, વરાછા, સુરત-395101
 • વેલંજા: રાજહંસ સિનેમા, MTC મોલ, મારુતિ ટ્રેડ સેન્ટર, રંગોલી ચોકડી, હજીરા હાઈવે, વેલંજા, સુરત-394150
 • વ્યારા: રાજહંસ સિનેમા, રિવર પેલેસ, બ્લોક-435, રિવર પેલેસ મોલ, ક્રિષ્ના રેસિડેન્સી સામે, વિલ.: કાનપુરા, વ્યારા-394650

સંપર્ક કરો

 • ભરૂચ: 9909010867, 9904977743.
 • વરાછા: 9904977792, 9374533415
 • વેલંજા: 9510953991, 9904977743.
 • વ્યારા: 9904955501, 9904995556

નોંધ: ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન કૃપા કરીને તમારો બાયોડેટા અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ લાવો. જેઓ હાજરી આપી શકતા નથી તેઓ તેમના બાયોડેટાને hr@rajhans.co.in પર મોકલી શકે છે

યોગ્ય ઉમેદવાર માટે પગાર નો બાર નથી.

 • રાજહંસ સિનેમામાં ભરતી 2022

Leave a Comment