SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 | ગ્રુપ C અને D ખાલી જગ્યા

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022: સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ભારત સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો/વિભાગો/સંસ્થાઓ માટે સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ C & D ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે ઓપન સ્પર્ધાત્મક કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષા યોજશે.

SSC ભરતી 2022

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડસ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન
સૂચના નં.સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ ‘C’ અને ‘D’ પરીક્ષા, 2022
પોસ્ટસ્ટેનોગ્રાફર
ખાલી જગ્યાઓટૂંક સમયમાં અપડેટ કરો
જોબ સ્થાનભારત
જોબનો પ્રકાર12મું પાસ સરકારી નોકરી
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 સૂચના

SSC સ્ટેનોગ્રાફર 2022 સૂચના PDF સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત. SSC 12મા પાસ ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજી આમંત્રિત કરે છે. 12મી પછી ઉચ્ચ પગારની સરકારી નોકરીઓ શોધી રહેલા ઉમેદવારો માટે સારી તક. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો SSC સ્ટેનોગ્રાફર પરીક્ષા નોંધણી પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે અને ઉપરની SSC નોકરીઓ માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

SSC સ્ટેનોગ્રાફર પરીક્ષા તારીખ 2022

શરૂઆતની તારીખ20-8-2022
છેલ્લી તારીખ5-9-2022
અરજીઓ મેળવવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય5-9-2022
ઓનલાઈન ફી ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ અને સમય6-9-2022
ઑફલાઇન ચલણ બનાવવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય5-9-2022
ચલણ દ્વારા ચુકવણી કરવાની છેલ્લી તારીખ (બેંકના કામકાજના કલાકો દરમિયાન)6-9-2022
કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષાની તારીખોનવેમ્બર, 2022

SSC સ્ટેનોગ્રાફર પરીક્ષા 2022ની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પરીક્ષાની તારીખો, અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષા પેટર્ન, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે આ પૃષ્ઠ પર નીચે આપેલ છે.

SSC સ્ટેનોગ્રાફર ખાલી જગ્યા 2022 વિગતો

ખાલી જગ્યા SSC સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રુપ C અને ગ્રુપ Dની સંખ્યા – ટૂંક સમયમાં અપડેટ કરો

યોગ્યતાના માપદંડ

રાષ્ટ્રીયતા / નાગરિકતા:

ઉમેદવાર બેમાંથી એક હોવો જોઈએ:

 • (a) ભારતનો નાગરિક, અથવા
 • (b) નેપાળનો વિષય, અથવા
 • (c) ભૂટાનનો વિષય, અથવા
 • (d) તિબેટીયન શરણાર્થી કે જેઓ 1લી જાન્યુઆરી 1962 પહેલા ભારતમાં કાયમી ધોરણે સ્થાયી થવાના ઈરાદા સાથે ભારતમાં આવ્યા હતા, અથવા
 • (e) ભારતીય મૂળની વ્યક્તિ કે જેણે પાકિસ્તાન, મ્યાનમાર, શ્રીલંકા, પૂર્વ આફ્રિકન દેશો કેન્યા, યુગાન્ડા, યુનાઇટેડ રિપબ્લિક ઓફ તાંઝાનિયા (અગાઉ
 • ટાંગાનિકા અને ઝાંઝીબાર), ઝામ્બિયા, માલાવી, ઝાયર, ઇથોપિયા અને વિયેતનામ સાથે
 • ભારતમાં કાયમી સ્થાયી થવાનો ઇરાદો.

જો કે ઉપરોક્ત શ્રેણીઓ (b), (c), (d) અને (e) સાથે જોડાયેલા ઉમેદવાર એવી વ્યક્તિ હશે જેની તરફેણમાં ભારત સરકાર દ્વારા પાત્રતાનું પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવ્યું હોય.

ઉંમર મર્યાદા

 • સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ “C”: 01.01.2022 ના રોજ 18 થી 30 વર્ષ, એટલે કે, 02.01.1992 પહેલા જન્મેલા અને 01.01.2004 પછીના નહીં જન્મેલા ઉમેદવારો અરજી કરવા પાત્ર છે.
 • સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ “D”: 01.01.2022 ના રોજ 18 થી 27 વર્ષ, એટલે કે, 02.01.1995 પહેલાં જન્મેલા અને 01.01.2004 પછી નહીં જન્મેલા ઉમેદવારો અરજી કરવા પાત્ર છે.

ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ

 • SC/ST: 5 વર્ષ
 • OBC: 3 વર્ષ
 • PwD (અનામત): 10 વર્ષ
 • PwD (OBC): 13 વર્ષ
 • PwD (SC/ST): 15 વર્ષ
 • ભૂતપૂર્વ સૈનિકો (ESM): લશ્કરી સેવાની કપાત પછી 03 વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી 12મું ધોરણ અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.

SSC સ્ટેનોગ્રાફર પગાર / પગાર ધોરણ

SSC સ્ટેનોગ્રાફર પગાર – ગ્રેડ સીSSC સ્ટેનોગ્રાફર પગાર – ગ્રેડ ડી
પગાર ધોરણ: 9,300 – 34,800
પે બેન્ડ: 4,200 અથવા 4,600 (પે ગ્રેડ 2)
પ્રારંભિક પગાર: 5,200
મૂળભૂત પગાર ગ્રેડ C: 14,500
પગાર ધોરણ: 5,200 – 20,200
પે બેન્ડ: 2,400 (પે ગ્રેડ 1)
પ્રારંભિક પગાર: 5,200
મૂળભૂત પગાર ગ્રેડ ડી: 7,600

બંને ગ્રેડ માટેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ પગાર ઉપરાંત, SSC સ્ટેનોગ્રાફરો નીચેના ભથ્થાઓ માટે હકદાર છે:

 • મકાન ભાડું ભથ્થું
 • મોંઘવારી ભથ્થું
 • પરિવહન ભથ્થું

SSC સ્ટેનોગ્રાફર પરીક્ષા 2022 માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

 • કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા
 • કૌશલ્ય કસોટી
 • ઇન્ટરવ્યુ/દસ્તાવેજ ચકાસણી

દસ્તાવેજ ચકાસણી (DV)

દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે લાયકાત ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોએ નીચે દર્શાવેલ ફોટોકોપી અને અસલ દસ્તાવેજો સાથે દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેવું જરૂરી છે:

 • ઉમેદવારોએ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે હાજર રહેતી વખતે બે પાસપોર્ટ સાઇઝના તાજેતરના રંગીન ફોટોગ્રાફ્સ અને એક અસલ માન્ય ફોટો ID પ્રૂફ લાવવાના રહેશે. ફોટો ID પુરાવો આ હોઈ શકે છે:
 • આધાર કાર્ડ/ ઈ-આધારની પ્રિન્ટઆઉટ.
 • મતદાર ઓળખ કાર્ડ.
 • પાન કાર્ડ.
 • પાસપોર્ટ.
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી.
 • સરકારી શાળા/કોલેજ આઈડી કાર્ડ.
 • એમ્પ્લોયર ID (સરકારી/પીએસયુ).
 • સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ ભૂતપૂર્વ સૈનિક ડિસ્ચાર્જ બુક,
 • કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય કોઈપણ ફોટો ધરાવતું આઈડી કાર્ડ.
 • ઉમેદવારોએ વિવિધ દસ્તાવેજોની નકલો સબમિટ કરવાની રહેશે જેમ કે:
 • મેટ્રિક / માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર.
 • શૈક્ષણિક લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર.
 • સમકક્ષ શૈક્ષણિક લાયકાતના સંદર્ભમાં ઓર્ડર/પત્ર જે દર્શાવે છે
 • સત્તા (નંબર અને તારીખ સાથે).
 • જાતિ/શ્રેણી પ્રમાણપત્ર, જો અનામત શ્રેણીઓનું હોય.
 • જો લાગુ હોય તો, જરૂરી ફોર્મેટમાં અપંગ વ્યક્તિઓનું પ્રમાણપત્ર.
 • ભૂતપૂર્વ સૈનિકો (ESM) માટે:
 • સેવા આપતા સંરક્ષણ કર્મચારી પ્રમાણપત્ર
 • બાંયધરી
 • ડિસ્ચાર્જ પ્રમાણપત્ર
 • સંબંધિત પ્રમાણપત્ર જો ઉંમરમાં કોઈ છૂટછાટ માંગતી હોય.
 • સરકાર/સરકારી ઉપક્રમોમાં પહેલાથી જ કાર્યરત હોય તેવા કિસ્સામાં ના વાંધા પ્રમાણપત્ર
 • લગ્ન અથવા પુનર્લગ્ન અથવા છૂટાછેડા વગેરે પર મેટ્રિક પછી નામમાં ફેરફારનો દાવો કરનાર ઉમેદવારને નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાના રહેશે:
 • મહિલાઓના લગ્નના કિસ્સામાં: પતિના પાસપોર્ટની ફોટોકોપી
 • જીવનસાથીઓના નામ અથવા લગ્ન પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલ દર્શાવવી
 • લગ્નના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જારી કરાયેલ અથવા પતિ તરફથી એફિડેવિટ અને
 • શપથ પહેલાં યોગ્ય રીતે શપથ લેનાર સંયુક્ત ફોટોગ્રાફ સાથે પત્ની
 • કમિશનર;
 • સ્ત્રીઓના પુનઃલગ્નના કિસ્સામાં: છૂટાછેડા ડીડ/મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર
 • સ્ત્રીઓના છૂટાછેડાના કિસ્સામાં: છૂટાછેડાના હુકમની પ્રમાણિત નકલ અને
 • ડીડ પોલ/એફિડેવિટ ઓથ કમિશનર સમક્ષ યોગ્ય રીતે શપથ લે છે.
 • અન્ય સંજોગોમાં પુરુષ અને સ્ત્રી બંને માટે નામ બદલવા માટે:
 • ડીડ પોલ/એફિડેવિટ ઓથ કમિશનર સમક્ષ યોગ્ય રીતે શપથ લે છે.
 • DV માટે પ્રવેશ પ્રમાણપત્રમાં ઉલ્લેખિત અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજ

અરજી ફી

 • ફી ચૂકવવાપાત્ર છે: રૂ 100/-
 • SC/ST/મહિલા/PwD/ભૂતપૂર્વ સર્વિસમેન: કોઈ ફી નથી
 • ચુકવણી મોડ: ઓનલાઈન/ઓફલાઈન (ભીમ યુપીઆઈ, નેટ બેંકિંગ અથવા વિઝા, માસ્ટરકાર્ડ, માસ્ટ્રો, રુપે ક્રેડિટ અથવા ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને અથવા એસબીઆઈ ચલણ જનરેટ કરીને એસબીઆઈ શાખાઓમાં રોકડમાં.)

SSC સ્ટેનોગ્રાફર પરીક્ષા નોંધણી પ્રક્રિયા

 1. ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ @ https://ssc.nic.in/ ની મુલાકાત લેવી જોઈએ.
 2. આગળ, જાહેરાતો શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડોને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસો.
 3. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન વિભાગમાંથી ઈચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને હવે લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.
 4. નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, વગેરે જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી સાથે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સાથે રજીસ્ટ્રેશન ભરો.
 5. ઓનલાઈન/ઓફલાઈન મારફતે અરજી ફી ચૂકવો.
 6. પછી ફોટો, સાઈન અને ફોટો ઓળખ કાર્ડ અપલોડ કરો.
 7. છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટઆઉટ લો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Apply Online Registration | Login
Official NotificationDownload
Official WebsiteCheck Here
Whatsapp GroupGroup1 (New) | Group2 Group3 Group4

Leave a Comment