અર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ ભરતી 2022

અર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ દ્વારા મેડિકલ ઓફિસર, મિડવાઇફરીની ખાલી જગ્યાઓ માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. UHS જૂનાગઢના પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં MOની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા જઈ રહ્યું છે. આ UHS નોકરીઓ માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ પેજ પર UHS જુનાગઢ ભરતીની સંપૂર્ણ વિગતો ચકાસી શકે છે.

અર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ ભરતી 2022

નોકરી ભરતી બોર્ડઅર્બન હેલ્થ સોસાયટી જૂનાગઢ
સૂચના નંબર
પોસ્ટવિવિધ
ખાલી જગ્યાઓ22
જોબ લોકેશનજૂનાગઢ
જોબ પ્રકાર કરારકરાર આધાર
એપ્લિકેશન મોડઑફલાઇન
છેલ્લી તારીખ10-10-2022

ખાલી જગ્યા 2022 વિગતો

  • અર્બન મેડિકલ ઓફિસર: 01 પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

પગાર

  • અર્બન મેડિકલ ઓફિસર: રૂ. 60,000/-
  • ANM: 12500/-
  • સ્ટાફ નર્સ: 13000/-
  • લેબ ટેક: 13000/-
  • ફાર્માસિસ્ટ: 13000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • મેરિટ/ઇન્ટરવ્યુના આધારે

અરજી ફી

  • કોઈ અરજી ફી નથી.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે ઈમેલ દ્વારા મોકલે છે.
  • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ

નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચે.

મહત્વની લિંક

Advtઅહીં તપાસો
એપ્લિકેશનઅહીં તપાસો
અધિકૃત વેબસાઇટઅહીં તપાસો

Leave a Comment