ઉત્તમ ડેરી અમદાવાદ દ્વારા 10 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ઉત્તમ ડેરી અમદાવાદ ભારતી 2022: અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ યુનિયન લિમિટેડ, ઉત્તમ ડેરીએ ડ્રાઇવરની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે. ઉત્તમ ડેરી અમદાવાદ ભારતી 2023 માટે જોઈતા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

ઉત્તમ ડેરી અમદાવાદ ભરતી 2022

ઉત્તમ ડેરી અમદાવાદ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કર્કવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થાની અંદર ડ્રાઈવર તથા અન્ય પોસ્ટો ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ઉત્તમ ડેરી અમદાવાદ ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામઉત્તમ ડેરી અમદાવાદ
પોસ્ટડ્રાઈવર
તાલીમાર્થી
કુલ જગ્યાઓલખેલ નથી.
નોકરી સ્થળઅમદાવાદ
નોકરીનો પ્રકારકરાર આધારિત

પોસ્ટ

 • ડ્રાઈવર
 • તાલીમાર્થી

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ડ્રાઈવર :10મું પાસ, ભારે વાહનનું લાઇસન્સ અને ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ
 • તાલીમાર્થી : 12મું પાસ સાયન્સ / B.Sc 1 થી 2 વર્ષનો અનુભવ

ઉમર મર્યાદા

 • 30 વર્ષ

પગાર ધોરણ

 • વિભાગે તેમના ધારાધોરણો મુજબ પગારની સારી રકમ ચૂકવવાની છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઇન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

અરજી કઇ રીતે કરવી?

 • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવાર તેમની અરજી નીચેના સરનામે અથવા તે પહેલાં મોકલી શકે છે
 • જાહેરાતની તારીખથી 07 દિવસની અંદર. પ્રકાશિત (જાહેરાત. પ્રકાશિત તારીખ: 17-12-2022 )

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થાય તારીખ : 17-12-2022
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 7 દિવસની અંદર

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment