પશ્ચિમ રેલ્વેમાં આવી ૧૨ પાસ માટે ભરતી

ખાલી જગ્યા – રેસલિંગ – પાવરલિફ્ટિંગ – શૂટિંગ – કબડ્ડી – જિમ્નાસ્ટિક્સ – ક્રિકેટ – બોલ – બેડમિન્ટન – હોકી

ખાલી જગ્યા – રેસલિંગ – પાવરલિફ્ટિંગ – શૂટિંગ – કબડ્ડી – જિમ્નાસ્ટિક્સ – ક્રિકેટ – બોલ – બેડમિન્ટન – હોકી

મહત્વપૂર્ણ તારીખો ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ :  05/09/2022અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :  04/10/2022

શૈક્ષણિક લાયકાત – કોઈપણ ફિલ્ડમાં સ્નાતક છે અથવા 12મું પાસ – ઉપયોગી લિંક નીચે સત્તાવાર જાહેરાતમાં વિગતો વાંચો .

પસંદગી પ્રક્રિયા – આ ભરતી પરીક્ષણો અને રમતગમતની સિદ્ધિઓ, શૈક્ષણિક લાયકાતોના મૂલ્યાંકન પર આધારિત હશે. જે ઉમેદવારો ટ્રાયલમાં ફિટ જણાય છે, તેમને માત્ર આગામી તબક્કા માટે જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ટ્રાયલ પહેલા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી – રસ ધરાવતા ઉમેદવારો મહત્વની લિંકની નીચેની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે